Czcionka:
A
A
A
Tło:
Biały
Czarny
Ilustracje:
Pokazywać
Ukrywać
x

O nas

cont apie05

PARK PAMIĘCI W TUSKULANACH

Zespół Parku Pamięci w Tuskulanach to wyjątkowe miejsce, które łączy w sobie kilka zupełnie różnych epok – chwalebną przeszłość i ślady popełnionych zbrodni. Wzniesiony w tym miejscu w XVI w. dwór miał status królewski. Aż do połowy XIX w. niezwykle bogato zdobiony pałac w stylu klasycystycznym był jednym z ośrodków kultury Wilna. W wieku XX karty historii uległy zmianie. Tutaj w latach 1944–1947 w tajemnicy grzebano zwłoki osób torturowanych i zamordowanych w wewnętrznym więzieniu NKGB (MGB) w Wilnie, które zostały skazane na śmierć przez sądy wojskowe ZSRS. Wielu z zabitych okupanci oskarżyli i skazali za „zdradę Ojczyzny” na podstawie art. 58 kodeksu karnego RSFRS. We wspomnianym okresie zamordowano 767 osób.

 

cont apie06

Zespół Parku Pamięci w Tuskulanach jest działem Muzeum Okupacji i Walk o Wolność Oddziału Pamięci Centrum Badań nad Ludobójstwem i Ruchem Oporu Mieszkańców Litwy, którego celem jest: zachowanie historii Litwy połowy i drugiej połowy XX w.; kształtowanie pamięci historycznej; ujawnienie uwzględniając cechy społeczeństwa informacyjnego oraz współczesne możliwości właściwych wysiłków i środków sowieckiego reżimu totalitarnego na rzecz stworzenia nowego środowiska społecznego, kulturalnego i politycznego; wykorzystanie eksponatów muzealnych jako przykładu pielęgnowania patriotyzmu i obywatelskości wśród obecnego i przyszłego społeczeństwa.