Šriftas:
A
A
A
Fonas:
Baltas
Juodas
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
x

VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS ATMINIMO VAKARAS IR ŠV. MIŠIOS TUSKULĖNŲ MEMORIALE

2023 m. Gruodžio 7 d.

 

16 val. Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje (Žirmūnų g. 1F, Vilnius) vyks Telšių vyskupui Vincentui Borisevičiui (1887–1946) skirtas atminimo vakaras, kuriame dalyvaus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, istorikas doc. dr. Vacys Vaivada, LGGRTC Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus vedėjas doc. dr. Artūras Grickevičius ir vyskupo Vincento Borisevičiaus bylos postulatorius kun. Donatas Litvinas.

Bus skaitomi pranešimai ir liudijimai iš vyskupo gyvenimo.

 

17.30 val. Tuskulėnų memorialo koplyčioje-kolumbariume bus aukojamos šv. Mišios už sovietinių represijų aukas, kurioms 1944–1947 m. spalio–gruodžio mėnesiais buvo įvykdyta mirties bausmė NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje.

Šv. Mišias aukos Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, giedos Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“.

 

„Pareiškiu, kad įskundimai visiškai nesuderinami nei su mano titulu, nei su pareigomis, nei su sąžine, ir tai daryti kategoriškai atsisakau.“

Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius (1887–1946), kilęs iš Šunskų parapijos, Suvalkijos, pasižymėjo labdaringa veikla, ištikimybe Dievui ir Bažnyčiai. Buvo Telšių kunigų seminarijos rektoriumi (1927–1940), Telšių vyskupijos augziliaru (1940–1943), Telšių vyskupijos ordinaru (1943–1946).

Karo metais padėjo visiems – lietuviams, rusams, vokiečiams, žydams, tikintiems ir netikintiems. Sovietinės valdžios šantažuotas tapti sovietinio saugumo agentu, atsisakė juo būti net grasinant mirtimi. 1946 m. vasario 5 d. suimtas, NKGB (MGB) rūmų rūsiuose žiauriai tardytas ir kankintas, nuteistas mirties bausme ir tų pačių metų lapkričio 18 d. sušaudytas. Palaikai buvo užkasti slaptoje Tuskulėnų kapavietėje drauge su kitais nužudytais kaliniais.

1991 m. pradėta beatifikacijos byla, siekiant pripažinti Dievo tarną Vincentą Borisevičių kankiniu ir palaimintuoju. 2018 m. vyskupijos lygmenyje byla baigta, surinkti liudijimai pristatyti į Šventųjų skelbimo kongregaciją Romoje.