Šriftas:
A
A
A
Fonas:
Baltas
Juodas
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
x

Renginių archyvas - 2021 m.

2021 metai

Lapkričio 1–2 d. minėjome Visų šventųjų ir Mirusiųjų atminimo dienas. Jų metu Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčioje-kolumbariume besiilsinčios Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime nužudytos sovietinių represijų aukos buvo gausiai lankomos bei pagerbiamos gėlėmis ir žvakelėmis. Šiomis dienomis Tuskulėnuose apsilankė 239 žmonės.


Spalio 21 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Romualdo Kęstučio Augūno fotografijų knygos „Keliautojo užrašai“ pristatymas. Autoriaus pasveikinti susirinko būrys žinomų Lietuvos fotografų, alpinistų, žurnalistų ir jaunystės draugų.
Renginį Vydūno daina „Lietuva, brangi šalele“ iš 1904 metų rinkinio „Lietuvos aidos“ pradėjo solistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros lektorė Aušra Liutkutė. Apie keliones, kirtusias geležinę uždangą, pasakojo pats fotografijų autorius Romualdas Kęstutis Augūnas. Pranešimą apie jo kūrybą skaitė knygos sudarytojas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintaras Česonis. Žodį tarė muzikologas ir žymus alpinistas Juozas Antanavičius. Renginį vedė žurnalistas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys Juozas Šalkauskas.
Susirinkusieji turėjo galimybę apžiūrėti ir fotografijos darbų parodą „Keliautojo užrašai“, kuri eksponuojama Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje iki šių metų gruodžio 13 dienos.
Renginyje dalyvavo 43 žmonės.


Spalio 14 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Vyto Miliausko knygos „POST TÉNEBRAS LUX (PO TAMSOS ŠVIESA)“ pristatymas. Jame savo mintimis dalijosi prof. dr. Algis Vyšniūnas, prof. dr. Arvydas Lietuvninkas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė Angelė Jakavonytė, tremtinė Rasutė Peslekienė ir kiti knygos autoriaus likimo broliai ir sesės. Renginio meninę programą pristatė Vilniaus tremtinių choras „Laisvė“. Renginį vedė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas Pranas Uloza.
Vyto Miliausko prisiminimų knyga „POST TÉNEBRAS LUX (PO TAMSOS ŠVIESA)“, pasakojanti apie autoriaus šeimos likimą skaudžių istorinių įvykių aplinkybėmis, išleista nedideliu tiražu (170 vnt.). Didesnę knygų dalį autorius padovanojo vienam iš savo rėmėjų – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijai.
Renginyje dalyvavo 47 žmonės.


Rugsėjo 28 d. buvo minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Ta proga Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse buvo galima nemokamai aplankyti muziejines ekspozicijas „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, „Projektas – HOMO SOVIETICUS“ ir koplyčią-kolumbariumą, kuriame perlaidotos sovietinio režimo aukos. Koplyčioje-kolumbariume vyko oficiali Tuskulėnų aukų pagerbimo ceremonija, kurios metu kalbas sakė Lietuvos Respublikos Seimo narė, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, Pranciškaus Proškaus-Proškevičiaus, sušaudyto 1946-05-10, sūnus, LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės Štabo aprūpinimo kuopos (ŠAK) šaulys Julius Proškus.
Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai aukas pagerbė gėlių vainiku. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 10 kl. auklėtinė Gabrielė Miškinytė smuiku atliko Tuskulėnų aukų atminimui skirtą kūrinį.
Memorialiniame komplekse tą dieną apsilankė 103 žmonės.


Rugsėjo 23 d. Tuskulėnuose buvo minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Jos metu lankytojai galėjo nemokamai aplankyti muziejines ekspozicijas „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ ir „Projektas – HOMO SOVIETICUS“. Per dieną apsilankė 20 žmonių.


Rugsėjo 21 d. Tuskulėnų dvaro rūmuose buvo atidarytas naujas LGGRTC muziejus „Projektas – HOMO SOVIETICUS”. Ekspozicijos tikslas – atskleisti sovietinio totalitarinio režimo pastangas ir priemones kurti naują socialinę, kultūrinę ir politinę aplinką ir jos produktą – sovietinį pilietį.
Atidaryme kalbėjo LGGRTC gen. direktorius dr. Arūnas Bubnys, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė, Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Kovo 11-osios akto signataras Vytautas Landsbergis, politinis kalinys, kardinolas Sigitas Tamkevičius, Radvilų rūmų dailės muziejaus vedėjas, vienas iš ekspozicijos „Projektas – HOMO SOVIETICUS“ kūrėjų Remigijus Černius ir muziejaus „Projektas – HOMO SOVIETICUS ” kūrėja ir vedėja Dovilė Lauraitienė.
Renginyje dalyvavo 57 žmonės.


Rugsėjo 13 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko tarptautinės parodos po atviru dangumi „Po Didžiojo karo. Naujoji Europa 1918–1923“ atidarymas. Paroda, kurią parengė Europos atminimo ir solidarumo tinklas (angl. European Network Remembrance and Solidarity, ENRS), bendradarbiaudamas su tarptautine istorikų grupe, yra bandymas apibendrinti audringą tarpukario pradžią, ypatingą dėmesį skiriant Vidurio ir Rytų Europos istorijai.
Atidarymo metu sveikinimo žodžius tarė LGGRTC generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys ir ENRS direktorius Rafał Rogulski. Kalbas sakė ENRS Valdymo komiteto pirmininkas dr. Ján Pálffy, Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Simonas Kairys, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Matthias Sonn, Lenkijos Respublikos ambasadorė Lietuvoje Urszula Doroszewska ir Slovakijos Respublikos ambasadorius Latvijoje ir Lietuvoje Ladislav Babčan.
Su paroda renginio dalyvius supažindino ir ekskursiją pravedė dr. Rasa Baločkaitė ir dr. Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk.
Dalyvavo 43 žmonės.

Fotografavo Bartosz Frątczak


Rugsėjo 10 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro kartu su partneriais organizuota tarptautinė konferencija „Ginkluotas antikomunistinis pasipriešinimas Rytų ir Vidurio Europoje 1944–1953 m.“, skirta Juozo Lukšos-Skirmanto, Daumanto 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijos dalyvius ir svečius pasveikino bei savo įžvalgomis dalinosi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, LR Seimo pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė bei Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis.
Konferencijoje Lietuvos ir užsienio mokslininkai skaitė šiuos pranešimus: „Juozas Lukša ir jo bendražygiai antrosios misijos Vakaruose metu (1948–1950)“ (Vidmantas Vitkauskas), „Juozas Lukša ir Švedijos vaidmuo“ (Jonas Ohman), „MGB agentūrinė byla „Nieman“ – agentūriniai žaidimai su JAV žvalgyba“ (dr. Darius Juodis), „Lenkijos pogrindžio kontržvalgybos veikla prieš sovietinę okupaciją 1944–1948 m.“ (dr. Tomasz Balbus, Lenkijos Tautinės atminties institutas), „Slaptosios misijos iš Švedijos į Estiją ir Põõsaspea nesėkmė 1951 m.“ (dr. Meelis Saueauk, Estijos istorinės atminties institutas), „Peterio Čevers grupė“ (dr. Ainars Bambals, Nacionalinis Latvijos archyvas), „Stiklinės lubos“: radikalaus ukrainiečių nacionalizmo jėga ir sunaikinimas“ (dr. Alexander Gogun, Berlyno laisvasis universitetas), „Išlikimo, teisėtumo ir nepriklausomybės klausimai: Vengrijos karo metų ministras pirmininkas Miklos Kallay Soviеtų Sąjungos dominavimo eros išvakarėse (1944–1956)“ (dr. Andras Joo, Veritas institutas). Vėliau vyko diskusijos ir neformalūs pokalbiai.
Renginyje dalyvavo 83 žmonės.


Rugpjūčio 23 d. minėjome Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną. Ta proga Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko atvirų durų diena, kurios metu nemokamai buvo galima aplankyti muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą, Konferencijų salėje eksponuojamą Teresės Blažiūnienės parodą „Labanoro angelai“, bei vokalinio ansamblio „Inmezzo“ teatralizuotą muzikos ir poezijos pasirodymą „Išdainuota, išmylėta“. Renginių metu Tuskulėnuose apsilankė 88 žmonės.


2021-ieji paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Ta proga rugpjūčio 19 d. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimas ir konferencija „Padaryk mane gerumo ženklu“.
Renginio metu sveikinimo žodį tarė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, prisiminimais dalinosi politinis kalinys, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktorius kardinolas Sigitas Tamkevičius, pranešimus skaitė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Irena Andrukaitienė ir Zigmas Vaišvila, LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus vedėjas dr. Artūras Grickevičius. Koncertinę programą „Oi, tu ąžuolėli“ atliko Utenos kultūros centro vadovas Erikas Druskinas, kuriam akomponavo Mindaugas Aleknavičius.
Renginyje dalyvavo 43 žmonės.


Liepos 3–4 d. vykusio kasmetinio atviros architektūros savaitgalio „Open House Vilnius“ vienas iš lankytojams atvertų objektų buvo Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso koplyčia-kolumbariumas. Renginio savanorių vestų ekskursijų metu su koplyčios-kolumbariumo istorija ir architektūra susipažino 170 žmonių.


Birželio 14–15 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse buvo minimos Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienos, kurių metu nemokamai buvo galima aplankyti muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ ir koplyčią-kolumbariumą. Per šias dienas komplekse apsilankė 58 žmonės.


Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso kolektyvas prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir, kaip ir kasmet, languose uždegė žvakeles prisimindami ir pagerbdami 1991 m. sausio 13 d. laisvę gynusius ir žuvusius asmenis.