Šriftas:
A
A
A
Fonas:
Baltas
Juodas
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
x

Tuskulėnų dvaro paslaptys

cont paslaptys14

EKSPOZICIJA „TUSKULĖNŲ DVARO PASLAPTYS“

Tuskulėnų dvaro istorija glaudžiai susijusi su tragiškais XX a. vidurio įvykiais, nors mena ir laikus, kuomet jo teritorijoje XVII a. buvo degamos plytos Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai, o XIX a. vid. dvaro rūmuose rinkosi Vilniaus intelektualai. 1944–1947 m. čia buvo slapta užkasti NKGB (MGB) vidaus kalėjime ir Vilniaus apylinkėse nužudyti antisovietinio ginkluotojo pasipriešinimo kovotojai ir jų vadai, dvasininkai ir kiti asmenys, neįtikę sovietiniam totalitariniam režimui.

2011 m. rugsėjo 28 d. Baltojo dvarelio rūsyje oficialiai atidaryta muziejaus ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“. Ekspozicija atskleidžia, kaip 1944–1947 m. represinės struktūros – karo tribunolai ir NKGB (MGB) – susidorodavo su žmonėmis, nubaustais mirties bausme. Pateikiami Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime nužudytų asmenų biografiniai duomenys ir baudžiamųjų bylų dokumentai. Lankytojai gali sužinoti apie pagrindinius egzekucijų vykdytojus ir kaip mirčiai pasmerkti žmonės buvo žudomi.

Dalis ekspozicijos skirta Tuskulėnų dvaro istorijai. Eksponuojami XVI–XIX a. archeologiniai radiniai, vertinga XVII a. antrosios pusės statybinės keramikos degimo krosnis.

Ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ atidarymas

Ekspozicijos techninio projekto autorius Darius Baliukevičius
Ekspozicijos darbo projektas UAB „Baldų sistemos“
Grafinis dizainas Skirmantė Vaitkevičiūtė, UAB „Ekspozicijų sistemos“
Ekspoziciją įrengė UAB „Baldų sistemos“


cont paslaptys10

I. TUSKULĖNAI XVI–XXI a.

Archeologiniai radiniai bei ikonografinė medžiaga iliustruoja Tuskulėnų dvaro istoriją. Eksponuojama restauruota XVII a. statybinės keramikos degimo krosnis.

Pasakojama Tuskulėnų dvaro istorija nuo XVI a. iki mūsų dienų. Eksponuojama konservuota ir iš dalies restauruota XVII a. statybinės keramikos degimo krosnis, pateikiama jos rekonstrukcijos vizualizacija. Vitrinose eksponuojami archeologiniai tyrimų metu rasti radiniai: plytos, čerpės, kokliai, įvairūs XVI–XIX a. buities daiktai. Interaktyviomis šiuolaikinėmis priemonėmis pateikiami senieji rašytiniai šaltiniai, piešiniai, fotografijos, teritorijos ir pastatų planai. Lankytojai, žaisdami interaktyvų žaidimą „Rankos kuria, rankos griauna“, galės smėlyje sukurti piešinį, kuris matysis interneto svetainėje www.tuskulenumemorialas.lt.

cont paslaptys15

II. TUSKULĖNŲ MASINĖ KAPAVIETĖ

Eksponuojami dokumentai, atskleidžiantys sovietinio okupacinio režimo teismų pasmerkimo mirčiai procesą, pastangas paslėpti nužudytųjų užkasimo vietas. Eksponuojami archeologinių tyrimų metu rasti radiniai, nužudytųjų asmenų artimųjų dovanoti daiktai.

Parodomas totalitarinio sovietinio režimo pasmerkimo mirčiai procesas: nuo karo tribunolo nuosprendžio paskelbimo iki nužudymo NKGB (MGB) vidaus kalėjime ir užkasimo Tuskulėnų dvaro teritorijoje. 1944 m. Sovietų Sąjunga antrą kartą okupavo Lietuvą. Kaip ir pirmosios okupacijos metu (1940–1941) sovietai tęsė masines represijas prieš Lietuvos gyventojus. Pagrindiniai represijų vykdytojai buvo karo tribunolai ir sovietinis saugumas (NKGB (MGB)). Nuo 1944 m. rugsėjo mėnesio NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje pradėti žudyti karo tribunolų nuteisti antisovietinio ginkluotojo pasipriešinimo kovotojai, pogrindžio organizacijų nariai bei rėmėjai, ūkininkai, mokytojai, inteligentai, dvasininkai. Iki 1947 m. pavasario, kai mirties bausmė Sovietų Sąjungoje buvo panaikinta, NKGB (MGB) vidaus kalėjime buvo įvykdytos 767 egzekucijos. Nužudytųjų kūnai buvo užkasti Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Šį procesą atskleidžia eksponuojamos NKGB (MGB) ir karo tribunolų dokumentų faksimilės. Interaktyviomis šiuolaikinėmis priemonėmis pateikiami duomenys apie nužudytuosius. Eksponuojami archeologinių tyrimų metu kapaduobėse rasti radiniai, nužudytųjų asmenų artimųjų ir giminių dovanoti daiktai.

cont paslaptys04

III. Vyskupas VINCENTAS BORISEVIČIUS

Atskleidžiama vyskupo Vincento Borisevičiaus dvasios stiprybė žiauraus totalitarinio sovietinio režimo akivaizdoje. Eksponuojami archyviniai dokumentai iš vyskupo baudžiamosios bylos, liturginiai drabužiai, asmeniniai daiktai, fotografijos.

1946 m. lapkričio 18 d. Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius buvo nužudytas NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje, jo palaikai užkasti Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Brutalaus totalitarinio sovietinio režimo akivaizdoje vyskupo asmenybė simbolizuoja dvasinę stiprybę, tvirtą tikėjimą ir ištikimybę humanistiniams idealams. Eksponuojami liturginiai vyskupo drabužiai, NKGB (MGB) baudžiamosios bylos dokumentai, pateikiama biografija, fotografijos bei archyviniai kadrai iš iškilmingo vyskupo palaikų perlaidojimo.

cont paslaptys05

IV. MIRTIES NUOSPRENDŽIŲ VYKDYMAS 1944–1947 m.

Atskleidžiami brutalūs būdai, kuriais buvo nužudyti nuteistieji. Eksponuojami archyviniai dokumentai, pateikiantys informaciją apie egzekucijų vykdytojus, už „gerą tarnybą“ gauti apdovanojimai.

Pateikiama informacija apie sovietinio totalitarinio režimo represinių struktūrų pareigūnus, kurie 1944–1947 m. tiesiogiai organizavo ir vykdė egzekucijas NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje. Jie buvo specialiai atrinkti, totalitariniam režimui itin atsidavę žudikai profesionalai. Pateikiamos jų biografijos, išlikę negausūs archyviniai dokumentai apie jų tarnybą ir karjerą represinėse NKGB (MGB) struktūrose, gauti apdovanojimai „už gerą tarnybą“. Remiantis teismo antropologijos ekspertų tyrimais atskleidžiami būdai, kuriais buvo nužudyti pasmerkti mirčiai žmonės. RSFSR baudžiamasis kodeksas reglamentavo, kad mirties bausmė turi būti įvykdoma nušaunant nuteistąjį, tačiau dalis pasmerktųjų buvo ne nušauti, bet užmušti metaliniais ar kitokiais įnagiais...

cont paslaptys06

DARBO LAIKAS

Ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ lankymo laikas
(Baltasis dvarelis, Žirmūnų g. 1N):

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis 10–18 val.
Ketvirtadienis 10–18 val.
Penktadienis 10–18 val.
Šeštadienis 10–18 val.
Sekmadienis 10–17 val.

 

BILIETŲ IR PASLAUGŲ KAINOS

Bilietas suaugusiems – 6 €*.
Moksleiviams, studentams ir pensininkams – 3 €*.

* Bilietas suteikia galimybę tą pačią dieną lankytis muziejinėse ekspozicijose „Projektas – HOMO SOVIETICUS“ (Žirmūnų g. 1F) ir „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Žirmūnų g. 1N).

 TIKETA