Šriftas:
A
A
A
Fonas:
Baltas
Juodas
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
x

Edukaciniai užsiėmimai

Romas Kalanta: liepsnojantis testamentas (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
R. Kalanta – Lietuvos laisvės šauklys, savo gyvybę paaukojęs už tautos laisvę. 1972 m. gegužės 14 d. Kauno miesto sode, prie Muzikinio teatro, protestuodamas prieš sovietinį režimą, R. Kalanta apsipylė benzinu ir užsiliepsnojęs sušuko: „Laisvę Lietuvai!“ Edukacinis užsiėmimas supažindina su Kauno gatvėse ir R. Kalantos susideginimo vietoje kilusių masinių jaunimo pasipriešinimo demonstracijų akimirkomis po jo žūties. 1972 m. gegužės 18–19 d. vyko demonstracijos, kuriose dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Eidami Kauno gatvėmis jie skandavo: „Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva!“ R. Kalantos auka sukėlė didelį atgarsį visuomenėje ir stiprino Lietuvos išsivadavimo siekį.

Sovietinė laboratorija (skirta 8–12 kl., trukmė – 1 val.)
Edukacinio užsiėmimo metu moksleiviai taps sovietinio laikotarpio tyrinėtojais – mokslininkais! Moksleiviai, pasiskirstę grupėmis, tyrinės vieną iš penkių temų: kultūros, moralės ir vertybių kaitos, religijos, tapatybės transformacijos ir kasdienybės. Tyrimas atliekamas nagrinėjant salėse esančią tekstinę medžiagą ir interaktyvias erdves. Pabaigoje – rezultatų aptarimas ir pristatymas.

Tuskulėnus kūrusios ir griovusios rankos (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
Edukacinio užsiėmimo metu supažindinama su Tuskulėnų dvaro istorija nuo XVI amžiaus iki mūsų dienų. Dalyviams pristatomas svarbiausias memorialinio komplekso akcentas – koplyčia-kolumbariumas, kur ilsisi sovietinių represijų aukos. Taip pat dalyviai supažindinami su Tuskulėnų dvaro rūmų, oficinos, Baltojo dvarelio (F. Valickio vilos), Šv. Teresės koplytėlės ir parko istorija, su šių objektų architektūra ir paskirties kaita įvairiais istorijos laikotarpiais. Užsiėmimo metu klausimų ir atsakymų forma pateikiamos praktinės užduotys, kuriomis įtvirtinamos gautos žinios.

Tuskulėnų aukos ir budeliai (skirta 7–12 kl., trukmė 1 val.)
1944–1947 m. Vilniaus NKGB (MGB) vidaus kalėjime mirties bausmė įvykdyta 767 asmenims, kurių palaikai buvo slapta atvežti ir užkasti Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Šio edukacinio užsiėmimo dalyviai sužino asmenybių, neįtikusių represinėms okupantų struktūroms, gyvenimo istorijas. Supažindinama su egzekucijų organizatorių ir vykdytojų biografijomis bei Sovietų Sąjungos represinių struktūrų veikimo metodais. Remiantis istoriniais šaltiniais – autentiškomis nuotraukomis, archyviniais dokumentais – atliekamos praktinės užduotys.

Vėliava, himnas ir herbas Lietuvos valstybingumo istorijoje (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
Lietuvos valstybės simboliai – herbas, vėliava ir himnas – turi šimtametes tradicijas. Būta istorijos tarpsnių, kai, Lietuvai praradus nepriklausomybę, valstybingumo simboliai reprezentavo tautos laisvės siekius, žymėjo okupuoto krašto tautos vienybę. Kodėl šie permainingą Lietuvos valstybingumo istoriją atspindintys simboliai mums tokie svarbūs, kaip jie kito amžiams bėgant? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus atskleidžiami edukacinio užsiėmimo metu. Siekiant lavinti edukacinio užsiėmimo dalyvių pastabumą, dėliojamos dėlionės.

Lietuviškų tradicijų, papročių naikinimas ir sovietinių švenčių primetimas (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
Lietuvių tautos švęstas ir švenčiamas šventes galima suskirstyti į šeimos, kalendorines ir valstybines. Edukacinio užsiėmimo metu aptariamos ir palyginamos lietuvių tautos slapta šeimose švęstos ir dabar viešai švenčiamos šventės su tomis, kurios buvo primestos švęsti sovietinės okupacijos metais. Edukacinis užsiėmimas iliustruotas vaizdine medžiaga, jo metu dalyviai atlieka įvairias praktines užduotis.

Sovietinės kasdienybės pilkuma (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
Edukacinio užsiėmimo metu pasakojama apie tradicinio lietuviško kaimo sunaikinimą kuriant kolūkių ir tarybinių ūkių sistemą. Parodoma, kaip formavosi ir kito daugiabučių architektūra, atskleidžiami sovietinių paslaugų trūkumai, laisvalaikio leidimo ypatumai, plataus vartojimo prekių stoka, kuri vertė žmones ieškoti alternatyvių būdų pasigaminti ar nelegaliai įsigyti būtiniausių prekių. Edukacinio užsiėmimo dalyviai iš arčiau susipažįsta su sovietmečio buities daiktais, jiems rodoma autentiška vaizdo medžiaga. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai atlieka logines užduotis.

Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: jaunimo maištas (skirta 5–12 kl., trukmė 1 val.)
Moksleiviai ir studentai buvo vieni aktyviausių pasipriešinimo okupacijai dalyvių. Nuslopinus ginkluotąjį partizaninį pasipriešinimą, pradėjo kurtis įvairios jaunimo pogrindinės organizacijos. XX amžiaus 7–9 dešimtmetyje radosi jaunimo judėjimai, kurie režimui priešinosi savita gyvenimo filosofija ir forma. Šio edukacinio užsiėmimo dalyviai susipažįsta, kokiais būdais jaunimas priešinosi sovietinei sistemai ir kaip valdžia siekė nuslopinti tokius judėjimus ir sunaikinti pogrindines organizacijas. Užsiėmimo pabaigoje atliekamos įvairios užduotys.

Pogrindžio jaunimo organizacijos sovietmečiu (skirta 8–12 kl., trukmė 1 val.)
Lietuvos jaunimo pogrindžio organizacijų kūrimasis ir jų veikla buvo svarbus veiksnys kovojant su sovietiniu režimu. Jaunimas aktyviai būrėsi į grupes ir tęsė partizanų pradėtus darbus. Svarbiausias jų veiklos tikslas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Šio edukacinio užsiėmimo metu dalyviai sužinos, kaip kūrėsi jaunimo organizacijos, kokie reikalavimai buvo keliami naujiems nariams ir kokie buvo pagrindiniai jų veikimo metodai. Taip pat bus atskleista KGB naudota taktika siekiant susidoroti su organizacijų nariais ir kas grėsė jaunimui už antisovietinę veiklą.

Tuskulėnuose išgelbėtos gyvybės 1942–1944 m. (skirta 9–12 kl., trukmė 1 val.)
Holokaustas – viena iš didžiausių XX amžiaus tragedijų. Edukacinio užsiėmimo metu sužinosite, kas vadovavo ir kas vykdė žydų genocidą Lietuvoje, kada pradėjo kurtis getai ir kokios buvo gyvenimo sąlygos juose, kas ir kokiais būdais gelbėjo žydus. Nemažai dėmesio skiriama Antonovičių šeimai, gyvenusiai Tuskulėnų dvare ir gelbėjusiai žydus. Užsiėmimo pabaigoje atliekamos įvairios užduotys.