Šriftas:
A
A
A
Fonas:
Baltas
Juodas
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
x

Apie mus

cont apie05

Tuskulėnų rimties parkas

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas yra unikali vieta, jungianti kelias visiškai skirtingas epochas – didingą praeitį ir vykdytų nusikaltimų pėdsakus. Šioje vietoje XVI a. įkurtas  Tuskulėnų dvaras turėjo karališkąjį statusą. Iki XIX a. vidurio nepaprastai puošnūs klasicizmo stiliaus dvaro rūmai klestėjo kaip vienas iš Vilniaus kultūros židinių. XX a. istorijos puslapiai pasikeitė. Čia 1944–1947 m. buvo slapta užkasami NKGB (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje kankinti ir nužudyti asmenys, kuriems SSRS karo tribunolai skyrė mirties bausmę. Daugelį nužudytųjų okupantai apkaltino ir nuteisė už „Tėvynės išdavimą“ pagal RSFSR baudžiamojo kodekso 58-ąjį straipsnį. Per minėtą laikotarpį buvo nužudyti 767 asmenys.

cont apie06

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus padalinys, kurio tikslai: išsaugoti XX a. vidurio ir antrosios pusės Lietuvos istoriją; formuoti istorinę atmintį; atsižvelgiant į informacinės visuomenės būdo bruožus ir šiuolaikines galimybes aktualinti ir tinkamai atskleisti sovietinio totalitarinio režimo pastangas ir priemones sukurti naują socialinę, kultūrinę ir politinę aplinką; naudoti muziejaus artefaktus kaip pavyzdį, kuris puoselėtų dabarties ir ateities visuomenės patriotiškumą bei pilietiškumą.